Skicka dina filer

Skicka dina filer till oss

go to site Skicka dina filer direkt från vår sajt (hanterar upp till 2 GB).

follow site

go Du kan även mejla urban@urbanprint.se.

follow site

first kiss christian dating come giocare in borsa on line Så här skapar du en tryckfärdig pdf

agencias matrimoniales cartagena

binary options trading signals franco review Vi föredrar att ta emot PDF som tryckunderlag. Då minimerar vi riskerna för fel. När man lämnar underlag i Word eller Powerpoint kan allting hända. Till exempel byts dina typsnitt ut mot de som vi har här.

see url
  1. Välj alltid minst 3mm utfall och skärmärken.
  2. Exportera PDF med förinställningen för PDF/X-1a, PDF/X-3 eller PDF/X-4. Vi rekommenderar PDF/X-1 som behåller skuggor och genomskinlighet för bäst resultat.
  3. Kontrollera din pdf i programmet Acrobat (Redigera/Preflight innan du skickar den till oss.
  4. För storformat vill vi att du utelämnar utfall och skärmärken.
  5. Använd rätt ICC-profil. För bästa återgivning ställ in ISO standard (Fogra39 eller Fogra29) när du skapar din pdf (Utdata/Profilnamn för utdataåtergivning).